Jobb som onlinecoach, og få friheten til å jobbe fra hvor som helst!

Smartere Utdanning har mange ulike utdannelser. Du kan ta en ren coachingutdannelsen innenfor det feltet du er interessert i, eller du kan ta en fullverdig utdanning med coaching og terapi.

De ulike coachutdannelsene er tilgjengelig kun en begrenset periode i løpet av året.

Helsecoachutdannelsen er tilgjengelig hver høst (normalt okt.). Link: https://go.rachelwilmann.no/helsecoach-h2021

Manifesteringscoachutdannelsen er tilgjengelig hver vinter (normalt feb./ mars). Link: https://go.rachelwilmann.no/manifesteringsutdannelse

Lifecoachutdannelsen er tilgjengelig hver vår (normalt april). Link:

https://go.rachelwilmann.no/lifecoach-2022

Coach- og Terapiutdannelsen (helhetsstudiet) er oppstart hvert år i september. Her har du tilgang til å bli med på 4 semester totalt over 2 år. Du har påbygging for hvert semester, og kan bruke dette uavhengig av hverandre. Link for å lese mer om Coach- og Terapiutdannelsen:

https://go.rachelwilmann.no/coachterapeut-bli-med