1. Kjøp

Ved kjøp av et produkt, så aksepterer du våre kjøpsbetingelser, og det inngås en bindende avtale mellom deg og UndervisningsAkadmiet AS. Husk at kjøpebetingelsene kan endres, og at du må lese gjennom dem før hvert kjøp hos oss.

2. Partene

Selger

Frimaopplysninger
Firmanavn: Smartere Utdanning AS
Org. nr.: 917639019
Adresse: Nornevegen 14, 7033 Trondheim
Telefon: 913 66 999 (mandag til fredag 09-15)
Epost: wilmann@rachelwilmann.no

Kjøper

Du som foretar kjøpet og bestillingen regnes som kjøper

3. Pris

Alle priser i butikken er oppgitt i sine hele og fulle priser. Det er ingen skjulte kostnader.

Merk at dersom du inngår en betalingsutsettelse eller betalingsavtale gjennom oss eller vår samabeidspartner Klarna, så vil det påløpe oppgitte renter og administrasjonsgebyr som du må lese gjennom før du gjennomfører ordren. Klarna kan kontaktes på tlf. 21 01 89 91 eller på www.klarna.no

4. Angrerett

Hos Smartere Utdanning har du 14 dagers angrerett. For å benytte deg av angreretten er det viktig at du gir oss beskjed innen 14 dager fra du bestilte varen. Om fristen er utgått må du forholde deg til kjøpet 100%
Merk at angreretter kun gjelder privatpersoner og ikke bedrifter.
Dersom du angrer innen fristen vil du få tilbakebetalt beløpet innen 14 dager etter at vi har mottatt og behandlet din retur.
Om du skal returnere hele eller deler av din ordre, og har valgt faktura som betalingsmåte, kan du selv utsette forfallsdato kostnadsfritt på www.klarna.no. Det kan påløpe gebyrer om det ikke blir gjort.

5. Levering

Når du bestiller onlinekurs hos Smartere Utdanning vil du få tilgang til kurset nokså umiddelbart (i løpet av maks en time). Du vil få en egen mail med pålogging, så sjekk innboksen din, og evt. spamfilteret om du ikke har mottatt innloggingen.

Dersom du bestiller fysiske produkter, slik som bøker, så vil ordren bli sendt ut i løpet av 1-3 virkedager (foruten juli, jul og høytider. Da kan det gå litt lengre tid).

6. Reklamasjon ved mangel på varen/ tjenesten

Dersom du mener at du ikke har fått det du skulle eller har krav på, så må du som kunde gi oss beskjed innen rimelig tid. Kontakt oss på wilmann@rachelwilmann.no eller ring 913 66 999 for å melde fra det du ikke er fornøyd med, og vi skal gjøre vårt beste for å rette opp i det. Vi gjør oppmerksom om at du ikke kan klage dersom du ikke har gjennomført og utøvd det som er nødvendig for å få utbytte av kursene, og det må være en klar legitim grunn til at du mener at det ikke er i henhold til dine forventninger.

7. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller forpliktelsene i avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold fra selgerens side, så kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen og tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.

Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr.

Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse).

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.

8. Personopplysninger

Dine personopplysninger vil ikke bli videreformidlet til noen andre parter, men kun brukt til å gjennomføre avtalen med deg som kjøper. Les dine fulle rettigheter her:
https://rachelwilmann.no/personvern/

9. Alder

Du må være over 15 år for å utføre handel hos oss, men om du handler gjennom faktura eller delbetaling er aldersgrensen 18 år.

10. Betaling

Hos oss kan du velge mellom trygge og sikre betalingsmetoder. Du kan velge kortbetaling gjennom Klarna Faktura med 14 dagers betalingsfrist eller Klarna Delbetaling eller fullbetaling.
Merk: Ved valg av Klarna faktura/delbetaling:
Man må være fylt 18 år for å handle.
Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på www.klarna.no

Du kan også betale via Stripe som også er kortbetaling. Her vil du kunne få ulike valg som delbetaling eller direktebetaling.

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerådet for mekling.