Vi behandler persondata og i denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi behandler og samler inn dine opplysninger.

Det er Smartere Utdanning AS (tidligere UnvervisningsAkademiet AS) og Rachel Wilmann som er behandlingsansvarlig for informasjonen vi samler inn om deg. Vi tar beskyttelse av dine personopplysninger på alvor og vi sikrer at opplysningene dine behandles i samsvar med loven.

Ved å gi oss dine opplysninger, garanterer du at du er over 13 år.

Hvis du ønsker å kontakte oss angående vår behandling av dine opplysninger kan du gjøre det ved å benytte informasjonen du finner på kontaktsiden vår: www.rachelwilmann.no

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er alle former for informasjon som kan identifisere deg som enkeltperson. Når du bruker nettsiden vår samler vi inn og behandler informasjon.

Informasjonen som samles inn automatisk ved bruk av nettsiden er: En unik ID og tekniske opplysninger om enheten din (datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen), IP-adresse, geografisk plassering og hvilke sider du viser klikker på.

I de tilfeller du selv oppgir informasjonen, kan vi også behandle det du oppgir, slik som navn, adresse e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon etc.

Det er viktig at du ikke selv oppgir sensitive personopplysninger til oss på epost.

Tilfeller vi behandler personopplysninger: 

  • Når du ønsker å laste ned ulik informasjon, gratis eller betalt. Eksempel kan være lydfil, pdf, word-dokument etc.
  • Når du kjøper ulike produkter eller tjenester.
  • Når du kontakter oss via ulike kanaler. Eksempel på ulike kanaler er facebook, instagram, meldinger (tekst, mail, messenger, instagram etc.) etc.
  • Når du er med på ulike arrangementer, enten i fysisk person eller på nett. Eksempel på slike arrangement kan være webinar, live-sendinger, workshop, medlem av ulike grupper på facebook, fysiske arrangementer etc.
  • når du melder det på epostlisten vår
  • Når du er kunde hos oss. Det kan være som medlem av en portal, eller at du har kjøpt et kurs, bok eller på andre måter er kunde.

Alt dette gjelder både betalte og ubetalte ting.

Formålet med behandlingen

Personopplysninger om brukere, kunder, interessenter og leverandører behandlers.
Vi deler behandlingen vår inn i følgende formål:

Anonym statistikk ved bruk av nettsiden

Vi bruker Google Analytics og Google Adwords. Dette er statistikk som samles inn automatisk vedrørende bruk av nettsiden vår.
Dette er informasjon som ikke kan identifisere deg, men som likefullt gir oss en merverdi i form av å vise oss hvilke sider av nettsiden vår som virker som tenkt, og hvilke deler som kan forbedres.

Behandlingsgrunnlaget vårt for denne behandlingen er Artikkel 6.1 F, berettiget interesse.

Løsningen genererer ingen data som trenger å slettes da data ikke er identifiserbar.

Bruk av sosiale medier (SoMe) i markedsføring

Vi bruker SoMe for å kommunisere med våre kunder og interessenter.

Med SoMe mener vi primært Facebook og Instagram, men vi kan også ta i bruk andre slik som LinkedIn, Twitter og YouTube.

Vi bruker Facebook Pixel og Egendefinerte publikum.

Facebook Pixel gir oss mulighet til å spore aktivitet på sidene våre. Pixel henter info om brukerne fra Facebook sin brukerdatabase.

Egendefinerte publikum gir oss muligheten til å laste opp epostlister til Facebooks markedsføringsmodul for å generere markedsføring mot spesifikke målgrupper.

Behandlingsgrunnlaget for denne aktiviteten er Artikkel 6.1 A, samtykke.

Samtykket innhentes i registreringsøyeblikket. Dataene beholdes og brukes frem til samtykket trekkes tilbake eller du på annen måte protesterer på behandlingen.

Bruk av epost i markedsføring

Når du registrerer din epost hos oss samtykker du til å motta nyhetsbrev og epost med informasjon om relevante tjenester, og du kan få eposter med motivasjon/ inspirasjon samt tilbud på de ulike produktene og tjenestene. Epostene vil inneholde informasjon som er relevant i forhold til det du allerede har kjøpt eller uttrykt interesse for hos oss.

Behandlingsgrunnlaget for denne aktiviteten er er Artikkel 6.1 A, samtykke.

Samtykket innhentes

  • via avkyssing i avkryssingbokser
  • i registreringsøyeblikket.

Dataene beholdes og brukes frem til samtykket trekkes tilbake eller du på annen måte protesterer på behandlingen. Vi lager den informasjonen du gir oss, samt annen informasjon om dine digitale fotavtrykk du etterlater deg. Det kan være ting som at vi kan se hvilke eposter du har åpnet, når du har åpnet dem, hvor mange ganger du har klikket osv.

Annen kommunikasjon

Kommunikasjonsdata inkluderer hvilken som helst henvendelse du har sendt oss, uavhengig om det er via et kontaktskjema på nettsiden vår, e-post, sms, meldinger via sosiale medier eller hvilken som helst annen type kommunikasjon.

Vi behandler disse opplysningene for å kunne kommunisere med deg, for arkivering og for å kunne behandle eventuelle rettslige krav.

Vi behandler denne informasjonen så lenge du er kunde. Noe info vil være nødvendig å beholde utover dette for å etterleve forpliktelsene i for eksempel regnskapsloven og for å kunne håndtere reklamasjon og rettslige krav. Vårt behandlingsgrunnlag er Artikkel 6.1 F, berettiget interesse.

Annen behandling

Som kunde vil dine persondata også bli bruk i ulike systemer vi trenger, slik som bokføring og regnskapssystem, CRM system, epost-system, zoom, skylagring, spørreundersøkelser, kalendere, nettmøter etc.

Behandlingsgrunnlaget vårt for dette er Artikkel 6.1 c, rettslig forpliktelse.

Minimering av data

Personopplysningene vi samler inn, behandler og oppbevarer er begrenset til det som er nødvendig for å oppfylle formålet. Type og omfang av personopplysninger kan også reguleres av lovverket eller behovet for å oppfylle en kontrakt eller en annen juridisk forpliktelse.

Personopplysninger holdes oppdatert

Vi er avhengig av at opplysningene vi har lagret er riktig og oppdatert. Vi ber deg derfor om å opplyse oss om relevante endringer. Det kan du gjøre ved å kontakte oss på vår kontaktside.

Dersom vi selv blir oppmerksomme på at vi har lagret feil i dine opplysninger vil vi oppdatere dem hos oss og varsle deg om dette om det skulle være nødvendig.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk. Vi sletter opplysningene når vi ikke lenger har behandlingsgrunnlag for å beholde dem.

Samtykke

Ditt samtykke til å motta kommunikasjon fra oss er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å benytte en link du finner i bunn av eposter du mottar fra oss. Du kan også nå oss via vår kontaktside.

Sikkerhet

Vi har utført både tekniske og organisatoriske tiltak for at dine personlige opplysninger ikke ulovlig eller ved uhell skal bli slettet, offentliggjort, blir kjent for uvedkommende, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med loven.

Vi tillater kun tilgang til dine personlige opplysninger til ansatte og samarbeidspartnere som trenger tilgang til disse opplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver. De behandler bare dine personlige opplysninger på våre instruksjoner og de må behandle disse konfidensielt.

Dine rettigheter

Du kan når som helst be om tilgang til de personopplysningene vi har lagret på deg. Dette inkluderer tilgang til å se hva vi har lagret, få opplysningene korrigert, overført eller slettet. Dersom du har gitt samtykke til vår bruk av dine personopplysninger tidligere, kan du trekke tilbake samtykke når som helst. Du kan også få opplyst hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger og hvem som eventuelt får dem utlevert fra oss.

Dersom du ber oss om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg kan vi be deg om å bekrefte identiteten din. Dette for å hindre uvedkommende å få tilgang til dine personopplysninger. Tilgangen til dine personopplysninger kan også begrenses av hensyn til beskyttelse av andre personers personvern, forretningshemmeligheter eller immaterielle rettigheter.

Utlevering av personopplysninger

For å oppbevare og behandle personopplysninger benytter vi tredjeparter. Dette inkluderer leverandører av IT-løsninger. De kan ikke bruke opplysningene til egne formål og behandler disse utelukkende på våre vegne.

I tilfeller hvor det av norsk lovgivning kreves, utleverer vi opplysninger til offentlige myndigheter, banker og finansielle institusjoner, regnskap og inkassobyråer. Vi utleverer ikke personopplysninger som navn og e-post til andre formål enn dette, så sant du ikke har gitt samtykke til det.

Vi bruker databehandlere fra EU eller land som gir opplysningene dine tilstrekkelig beskyttelse.

Behandling av forespørsler

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen 30 dager. Av og til kan det ta oss lenger enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks eller du har gjort en rekke forespørsler.

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi samler inn og bruker dataene dine, har du rett til å klage til Datatilsynet. Dersom du har en klage er vi takknemlige dersom du først vil kontakte oss, slik at vi kan prøve å løse situasjonen for deg.

Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn til.

Dette nettstedet eies av Smartere Utdanning AS. Vårt org.nr. er 917 639 019 og vår adresse er Nornevegen 14, 7033 Trondheim.

Email: wilmann@rachelwilmann.no

Telefon: 913 66 999

Smartere Utdanning AS har blant annet tjenester slik som Viking Coach, Gullpakken, Mentalt Sprek, HelseCoachUtdanningen, HelseUniverset, Mastermind, Manifesteringskurs, Nye Hjerteakademiet, rachelwilmann.no, betalte og ubetalte tjenester, ulike opt-in, ulike webinarer, LIVE-sendinger, gratis og betalte grupper på nett og andre lignende tjenester som ligger under Smartere Utdanning AS, og gjelder alle tjenester som er utført av Rachel Wilmann og/ eller hennes medarbeidere/ samarbeidspartnere tilknyttet Smartere Utdanning AS.

Sist oppdatert: 30. september 2021

Rachel Wilmann